React root component
Contact
}

Duurzaamheid zit in ons DNA


Bij duurzaamheid gaat het om meer dat onze producten en materiaalgebruik. Het is een waardensysteem dat invloed heeft op alles wat wij doen. Bij Pregis reduceren, hergebruiken en reclyclen we niet alleen, we gebruiken onze positie om toonaangevend te zijn voor een circulaire economie waarin mensen en de aarde vooropstaan.

Het is onze missie als leider in oplossingen voor beschermende verpakkingen een circulaire economie te helpen creëren waarmee de aarde wordt beschermd, onze hulpbronnen gespaard blijven en tot verandering wordt geïnspireerd.

Al meer dan 50 jaar zijn wij voortdurend gefocust op en trouw aan onze waarden.

Lees meer:


Onze doelstellingen voor 2030 - Duurzaamheid en MVO - Terug geven - Beïnvloeding sectorbeleid

Bschermen_L (1).png

Onze aarde wordt beschermd door schadebeperking en voorkomen van herverzenden. We kunnen u helpen uw klantbeleving, winst en medewerkers te beschermen.

Beschermen

Behouden_L (1).png

Behouden van natuurlijke hulpbronnen en het milieu. We richten ons op het ontwerpen van producten en processen waarmee wordt bijgedragen aan een circulaire economie door uitmuntendheid in de gehele leveringsketen.

Behouden

Inspireren_L (1).png

Mensen vormen de 'y' in Inspyre. We inspireren mensen tot goed doen voor de wereld via onderwijs, beïnvloeding van sectorbeleid en beroepsmatige en persoonlijke ontwikkeling.

Inspyre

De inzet van Pregis helpt bedrijven en consumenten betere besluiten te nemen door het eenvoudiger te maken om duurzaam te zijn. Enkele voorbeelden:

"De missie van Pregis is te beschermen, behouden en inspireren.

Onze doelstellingen voor 2030 staan voor een gedurfd plan om de sector naar een duurzamere toekomst te leiden door de aandacht van onze medewerkers, organisatie en klanten te vestigen op het bereiken van tastbare, zinvolle duurzaamheidsdoelstellingen.

Klimaatneutraal zijn is ons mikpunt en alle initiatieven brengen ons in die richting.

De komende 10 jaren zullen een versnelde periode van transformatie zijn voor ons bedrijf, de sector en de wereld waarin we samen leven."

- Kevin Baudhuin, president en CEO

Onze doelstellingen voor 2030

De missie van Pregis voor 2030 is een gedurfd plan om onze passie voor duurzaamheid om te zetten in concrete actie met reële, meetbare doelstellingen, nauwe samenwerking met onze partners, verkopers en klanten, en een open uitnodiging voor gelijkgestemde bedrijven en personen om samen met ons beter te doen.

2030 is de evolutie van hoe wij zaken doen, middelen gebruiken en met onze klanten en leveranciers omgaan. Onze reis naar 2030 is ons aandeel in het beschermen en behouden van onze planeet voor de komende generaties en we nodigen al onze partners, klanten en distributeurs uit om deze reis met ons te maken.

Door samenwerking in het bestaande netwerk en vorming van nieuwe allianties werkt Pregis aan de volgende resultaten tegen het jaar 2030:

doos.png

1 miljoen herverzendingen minder

Herverzendingen behoren tot de grootste bronnen van afval, kosten en teleurstellend resultaat voor uw winst, klanten en de aarde. Door pakketten op de juiste manier te beschermen en de noodzaak van vervangende leveringen weg te nemen, kunnen we papier- en plasticafval, het verbruik van natuurlijke hulpbronnen en de uitstoot van broeikasgassen exponentieel verminderen. Deze fundamentele KPI hangt samen met elke andere doelstelling in onze 2030-missie en zal worden bepaald door klanten die Pregis oplossingen implementeren in hun orderuitvoering.

factory_green.png

Reductie van onze broeikasgassenuitstoot met 25%

Dit staat gelijk aan de CO2-uitstoot van 4,5 miljoen auto's verwijderen uit onze leveringsketen door innovaties in processen, praktijken en materialen. Het aandacht schenken aan vermindering van uitstoot dwingt Pregis ertoe alle productstappen te bekijken en opnieuw uit te denken. Hieronder vallen de ideevorming en innovatie tot wat ermee gebeurt nadat het product is gebruikt. Het doel is betere uitkomsten voor onze mensen, de aarde en onze partners.

Pregis Europe verkleint ecologische voetafdruk met 20% vóór 2025.

Als ondertekenaar van The Climate Pledge zal de jaarlijkse uitstoot van Pregis netto nul zijn tegen 2040.

boom.png

15 miljoen niet-omgehakte nieuwe bomen

Duurzaamheid begint bij materiaalkeuze. Ondernemingen zijn verantwoordelijk voor de volledige levenscyclus van hun producten. Dat betekent ervoor moeten zorgen dat toeleveranciers en afnemers zich net zo inzetten voor duurzaamheid als Pregis. Door zich ertoe te verpichten alleen ethische, duurzame leveranciers te gebruiken, kiest Pregis ervoor om wereldwijd het voortouw te nemen bij duurzaamheidsinspanningen. Per ton papier die klanten uit onze Easypack-catalogus bestellen, redden we 17 bomen van de kap.

recycle-teken.png

ervoor zorgen dat 100% van de producten van Pregis recyclebaar, herbruikbaar of ten minste 30% minder afhankelijk van nieuwe fossiele ingrediënten zijn;

Pregis heeft zich verplicht tot niet reactieve, maar proactieve innovatie. Wij denken na over de producten die onze partners binnen 10 jaar en daarna nodig zullen hebben om voorop te blijven lopen en bieden duurzamere verpakkingen dan al onze concurrenten. Toekomstgerichtheid zorgt ervoor dat onze partners voorbereid zijn op toekomstige wet- en regelgevingsuitdagingen en hun klanten kunnen helpen met wat ze nodig hebben voordat ze het nodig hebben.

De materialen die Pregis Europe in Europese producten verwerkt, zullen gemiddeld voor 70% gerecycled of op biologische basis zijn. Tegen 2030 zijn de materialen die Pregis Europe in Europese producten verwerkt, gemiddeld voor 100% gerecycled of op biologische basis.

reduceren.png

100% minder product- en procesafval realiseren in Pregis-vestigingen wereldwijd;

Het verminderen van afval met 100% zal een radicale inspanning vergen van iedereen bij Pregis, maar dat werk zal ons op elk niveau en in elk proces naar duurzaamheid leiden. Pregis werkt doelbewust aan het vinden van innovatieve manieren om minder afval te produceren in haar faciliteiten en nieuwe manieren om productie-afval om te zetten in nieuwe producten die voldoen aan de duurzaamheidsmissie. Dit betekent een breder productassortiment dat aan duurzaamheidseisen voldoet.

investeren.png

Investering van $ 15 miljoen wereldwijd in materiaal-, proces- en afvaloplossingen die circulair, schaalbaar en duurzaam zijn

Duurzaamheid is niet slechts een droom van ons. Het is een volledig gefinancierd Pregis actieplan. Deze financiering zal worden gebruikt om de beste nieuwe duurzaamheidstechnologieën en -benaderingen te bepalen en daarin te investeren met het oog op een groter effect - niet later, maar nu. Pregis viert het succes van de bedrijven en organisaties waarin het investeert en vestigt de aandacht op de impact die zij hebben.

positieve-stem.png

25 miljoen positief beïnvloede levens

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn niet belangrijk omdat het goede slogans of marketing oplevert, maar omdat hiermee werkelijk mensen worden geholpen. Pregis doet deze inspanning omdat wij geloven dat alles wat wij doen in de eerste plaats om mensen moet draaien. Anderen helpen geeft Pregis een doel. Om dit doel te bereiken is een gemeenschap nodig van gelijkgestemde bedrijven, organisaties en consumenten die Pregis willen vergezellen op deze reis.

Duurzaamheid en MVO

Van de wereld een betere plek maken, doen we met een holistische aanpak. Een maatschappelijk verantwoorde onderneming zijn betekent niet alleen milieuvriendelijke verpakkingen maken, afval verminderen of aan liefdadigheid doen - het gaat erom dat we het allemaal doen en onze klanten in staat stellen hetzelfde te doen. Veel van ons goede werk komt voort uit de persoonlijke passie van ons personeel.

team dat groenten in tuin plant
team dat voedsel in blik helpt inpakken

Via partnerschappen en in samenwerking met groepen als CEFLEX en Alliance to End Plastic Waste dragen wij onze expertise in de toeleveringsketen bij aan de co-creatie van een circulaire economie. Ons Easypack-assortiment is gecertificeerd als milieuvriendelijk door organisaties als de Forest Stewardship Council. En de verkoop van een deel van onze catalogus komt ten goede aan liefdadigheidsorganisaties over de hele wereld.


 

 

Teruggeven aan #InspyreChange

Onze medewerkers ondersteunen verschillende initiatieven en goede doelen zoals de Hunger Task Force en Uzima Clean Water Mission.

Per verkoop van Inspyre-verpakkingen doneert Pregis een bedrag aan Uzima, een organisatie zonder winstoogmerk die waterfilters levert aan mensen die geen toegang hebben tot schoon drinkwater. Klanten ontvangen het door hen gekochte product verpakt in waterblauwe luchtkussens. In een bijsluiter wordt uitgelegd hoe het merk helpt bij het bestrijden van gebrek aan betrouwbaar water, een probleem dat bijna een miljard mensen over de hele wereld treft.

Meer lezen

Samenwerking Uzima en Pregis

Belangenbehartiging in de industrie

tcp.jpg

The Climate Pledge

Een verbintenis die mede door Amazon en Global Optimism is geïnitieerd om collectief actie te ondernemen en netto klimaatneutraal te zijn tegen 2040 en te bouwen aan een veilige en gezonde planeet voor de volgende generaties.

Meer lezen

aepw.jpg

 AEPW

De Alliance to End Plastic Waste is een organisatie zonder winstoogmerk die samenwerkt met de overheid en het maatschappelijk middenveld om de droom van een wereld zonder plastic afval werkelijkheid te laten worden.

Meer lezen

ceflex.jpg

CEFLEX

CEFLEX heeft een stappenplan en doelstellingen opgesteld om voor de jaren 2020 tot 2025 een circulaire economie voor flexibele verpakking te bereiken en de recyclinginspanningen overal in de EU te verhogen.

Meer lezen

spc.jpg

SPC®

De missie van de Sustainable Packaging Coalition bestaat eruit om belanghebbenden op het gebied van verpakkingsduurzaamheid samen te brengen en zo bruikbare verbeteringen in verpakkingssystemen te katalyseren.

Meer lezen

FSC®

Pregis is CoC-gecertificeerd door de Forest Stewardship Council® (FSC). Pregis gebruikt 100% gerecycled papier bij alle on-demand verpakkingssystemen voor Easypack-papier.

Meer lezen

circular-great-lakes.jpg

Circular Great Lakes

Bevordering van economische groei, milieubescherming en persoonlijk welzijn door diverse belangen en sectoren in de regio van de VS en Canada met elkaar in contact te brengen.

Meer lezen

Lid van

acc.jpg

ACC

Elk jaar investeert de American Chemistry Council® tientallen miljoenen dollars om ervoor te zorgen dat de producten die het moderne leven mogelijk maken, veilig zijn voor u, onze gemeenschappen en het milieu.

Meer lezen

h2r.jpg

How2Recycle®

How2Recycle is een gestandaardiseerd Noord-Amerikaans etiketteringssysteem dat recyclinginstructies meedeelt aan het publiek. H2R is een coalitie van vooruitstrevende merken die consumenten informeren via slimme verpakkingslabels.

Meer lezen

wrap.jpg

W.R.A.P.

Het Wrap Recycling Action Program (WRAP) is een overheidsinitiatief dat ertoe aanzet om van plasticfolie algemeen gerecycled materiaal te maken met een hoog, continu toenemend recyclepercentage.

Meer lezen

Neem contact op met Pregis voor een gratis duurzaamheidsanalyse

Contact

Erkenning voor gezamenlijke inspanning

Als leider in de beweging voor duurzaamheid in het bedrijfsleven, eren wij onze klanten die zich inzetten voor dezelfde doelen. De Pregis Purpose Awards worden uitgereikt aan bedrijven die ons milieu beschermen, iets terugdoen voor hun gemeenschap en een betere wereld opbouwen.

Kom meer te weten over de Pregis Purpose Award-winnaars

Meer lezen

Pregis-afbeelding 2020 geredde bomen