React root component
Contact
De klimaatbelofte - 100+ ondertekenaars

Pregis sluit zich aan bij de klimaatbelofte

Pregis kondigt aan zich te hebben aangesloten bij The Climate Pledge, een verbintenis om tegen 2040 netto broeikasgassenvrij te zijn - een decennium eerder dan de doelstelling van het Akkoord van Parijs van 2050.

Ondertekenaars van The Climate Pledge gaan akkoord met:

  • regelmatig meten en rapporteren van broeikasgassenuitstoot;
  • tot uitvoering brengen van reductiestrategieën in overeenstemming met het Akkoord van Parijs via echte bedrijfsveranderingen en innovaties, waaronder efficiëntieverbeteringen, hernieuwbare energie, materiaalreducties en andere strategieën voor het uitbannen van de broeikasgasemissies;
  • neutraliseren van alle resterende emissies met bijkomende, kwantificeerbare, reële, permanente en de maatschappij ten goede komende compensaties om de jaarlijkse emissies van broeikasgassen terug te brengen naar nul tegen 2040 - tien jaar eerder dan de doelstelling van het Akkoord van Parijs van 2050.

 

"Pregis doet er alles aan om bedrijven te helpen bij het kiezen van oplossingen voor beschermende verpakking die geschikt zijn voor specifieke toepassingen, zodat ze erop kunnen vertrouwen dat ze hun steentje bijdragen aan de bescherming van het milieu," aldus Kevin Baudhuin, CEO van Pregis. "Onze inzet voor 'Protect, Preserve and Inspyre' sluit nauw aan bij de ambitie van The Climate Pledge om een betere wereld te creëren door de ontwikkeling van nieuwe marktplaatsen voor groenere producten en diensten die minder uitstoot van broeikasgassen veroorzaken."

 

Pregis richt zich op het leveren van betere verpakkingen om productschade te voorkomen, de klanttevredenheid te verbeteren en verspilling te voorkomen door retourzendingen te verminderen die in brandstof en energie nadelige gevolgen hebben voor het milieu. Door doelgerichte innovatie en investeringen streeft Pregis ernaar oplossingen te creëren die een circulaire economie ondersteunen. Daarmee kan het verbruik van hulpbronnen en afval verminderen en wordt de uitstoot van broeikasgassen gereduceerd.

 

Pregis is ook lid van verschillende andere milieubeschermingsgroepen, waaronder de Alliance to End Plastic Waste en CEFLEX. Daar brengt het zijn expertise op het gebied van de toeleveringsketen in om een circulaire economie te co-creëren. Veel Pregis-producten kregen van organisaties zoals de Forest Stewardship Council het keurmerk 'milieuvriendelijk'. Bovendien draagt de verkoop van een deel van zijn producten bij aan Uzima, een liefdadigheidsorganisatie die wereldwijd filters voor schoon water levert.  

 

Over The Climate Pledge

In 2019 hebben Amazon en Global Optimism gezamenlijk The Climate Pledge geïnitieerd, een toezegging om de doelstelling van het Akkoord van Parijs 10 jaren eerder te bereiken en tegen 2040 geen broeikasgassen meer uit te stoten. En The Climate Pledge is nu ondertekend door 105 organisaties, een belangrijk signaal dat er een snelle groei zal zijn in de vraag naar producten en diensten die helpen de emissies van broeikasgassen te verminderen. Ga voor meer informatie naar www.theclimatepledge.com.