React root component
Contact
}

Pregis Purpose Awards


Bij de oprichting heeft Pregis zich als missie gesteld de meest waardevolle goederen en producten te beschermen, of dat nu gaat om de pakketten van onze klanten of om onze aarde. Deze missie is de reden dat we ons inzetten voor het creëren en stimuleren van een circulaire economie en optreden als rolmodel in duurzame bedrijfspraktijken. We hopen dat in de komende tien jaar veel meer bedrijven over de hele wereld dit voorbeeld zullen volgen.

De Pregis Purpose Awards bouwen voort op wat Pregis intern heeft gedaan om de eigen vooruitgang op weg naar meer duurzaamheid te meten en te volgen. Ze sluiten aan bij de 2030-missie van ons bedrijf: een reeks actiegerichte, meetbare doelen die we in de komende tien jaar willen bereiken. Ze zijn in het leven geroepen om partners te erkennen die net zo toegewijd zijn als wij om van de wereld een betere plek te maken via duurzaamheidsinitiatieven en -praktijken, maatschappelijk verantwoord ondernemen en verbetering van gemeenschappen.

pregis-preserve-badge.png

De Preserve Award

De Pregis Preserve Award eert onze partners die ons helpen bij het bereiken van onze 2030-doelstelling de kap van 15 miljoen nieuwe bomen te voorkomen.

Duurzame sourcing is cruciaal voor een groenere toekomst. Het behouden van bomen creëert een positief domino-effect dat een extra grote impact heeft op het klimaat, het terugdringen van vervuiling en het verbeteren van de levenskwaliteit. Met dit initiatief zal bijna 140 km2 bos (ongeveer 20.000 voetbalvelden) worden gespaard, wat helpt om 2.610.000.000 kg CO2 te absorberen.

Willen we een duurzamere toekomst realiseren, dan moeten bedrijven zowel voor de eigen als de door hen ondersteunde producten en praktijken verantwoordelijkheid nemen. Door voor hun verpakkingen bewust te kiezen voor ethische, duurzame leveranciers nemen onze partners het voortouw op het gebied van duurzaamheid en werken ze aan een betere toekomst voor iedereen.

 

Bomen behouden door Pregis Easypack

In 2019 ontvingen wij een Chain of Custody, FSC Recycled-certificaat van de Forest Stewardship Council® (FSC®) waarmee Easypack werd erkend als een ecologisch, sociaal en economisch goede oplossing voor het beschermen van de bossen in de wereld. Deze bekroonde en innovatieve verpakkingsoplossing wordt op grote schaal gebruikt in de e-commerce, meubelindustrie, automobielindustrie en andere sectoren ter bescherming van zowel de leveringen als het milieu.

 

Easypack is 100% milieuvriendelijk:

 

dustbin.png

100%
gerecycled

recycle-teken.png

100%
recyclebaar

waste.png

100%
biologisch afbreekbaar

 

Klanten die Easypack gebruiken, beschermen hun pakketten optimaal en sparen bomen die anders worden gekapt om meer papier te maken. Dit spaart hernieuwbare hulpbronnen, voorkomt het opnieuw verzenden wegens schade en vermindert de CO2-uitstoot. Overschakelen op Easypack is een van de snelste manieren om uw impact op het milieu merkbaar te verminderen.

Het papier is volledig recyclebaar voor verder hergebruik. Belandt het toch op de stortplaats, dan is het binnen enkele maanden volledig biologisch afgebroken.

Deze Pregis-klanten zetten zich in voor bosbehoud door te zorgen dat er jaarlijks minder bomen worden gekapt en dat ze tegen verontreiniging door afval worden beschermd. Zij hebben bijgedragen aan ons gezamenlijke 2030-doelstelling om 15 miljoen bomen te redden van de kap: