React root component
Contact
}

De doelstelling van Pregis

ESG-rapport 2020

Vanaf de oprichting heeft Pregis zich laten leiden door drie waarden: beschermen, behouden en inspireren. Wij zijn ons bewust van onze rol in de toeleveringsketen - van de materialen die we gebruiken in onze verpakking tot de rol die verzending speelt in het helpen van klanten om hun duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren. Daarom hebben wij veel energie gestoken in het elimineren van het verbruik van niet-hernieuwbare hulpbronnen bij de vervaardiging van onze producten en het minimaliseren van onnodige verzendingen veroorzaakt door schade om zo verspilling, afval en vervuiling te voorkomen.

In 2020 hebben deze inspanningen geleid tot het opstellen van onze 2K30-doelstellingen, die concrete acties van onze werknemers, directie, klanten en partners in de sector stimuleren gericht op het behalen van zeven duurzaamheidsmijlpalen in 2030. Nu we gestart zijn met het samen creëren van een circulaire economie, rapporteren we met trots de resultaten van onze inspanningen in ons eerste jaarlijkse Environment, Social and Governance (ESG) rapport.

In dit document kunt u meer lezen over:

  • de resultaten van het materialiteitsonderzoek voor 2020;
  • onze continue milieubeschermingsinspanningen;
  • Giving Back-programma's en positieve impact op gemeenschappen;
  • vorderingen in het bereiken van onze 2K30-doelstellingen;
  • de introductie van de Pregis Purpose Awards;
  • uitbreiding en ontwikkeling van productportfolio;
  • uitbreiding van ons personeelsbestand en op werknemers gerichte programma's;
  • nieuwe inspanningen gericht op het werven van veteranen en het 'Second Change'-proefprogramma.

Duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid maakten altijd al deel uit van ons DNA en dit jaarlijkse ESG-rapport laat opnieuw zien dat wij onze vooruitgang en successen publiekelijk willen rapporteren. Het afgelopen jaar hebben we de programma's die we al hebben op gebied van duurzaamheid, maatschappelijke en gemeenschapsdiensten en bestuur grondig bestudeerd en hebben we gekeken hoe we onze huidige inspanningen kunnen versnellen om meer impact te maken.

Dit eerste ESG-rapport biedt uitgebreid inzicht in dit proces en de doelen die we al hebben bereikt. Daarnaast omschrijft het welke inspanningen onze investeerders en stakeholders de komende jaren van ons mogen verwachten. Dit rapport wordt jaarlijks gepubliceerd. Bij Pregis nemen we de belofte de we maatschappelijk verantwoord zullen ondernemen serieus en we willen graag de impact van ons werk delen.

Download het rapport nu

De Purpose-doelstellingen van Pregis werden opgesteld in overeenstemming met de toepasselijke duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.

Klik hier om het verband te zien tussen de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN en de 2k30-doelstellingen van Pregis.