React root component
Contact
Beschadigde kwetsbare verpakking

Een deuk in winstgevendheid: het werkelijke effect van ineffectieve verpakkingen en beschadigde producten.

Konden verpakkingen praten, dan zouden ze ons schrikbarende verhalen vertellen van hun leven onderweg. Maar omdat ze dat niet kunnen, vertelt eenvoudig zoeken op YouTube in hun plaats over de vele manieren waarop leveringen fout kunnen gaan. Voor detailhandelaren zijn video's die tonen hoe teleurgestelde klanten beschadigde goederen uitpakken niet alleen pijnlijk om naar te kijken, ze doen ook pijn in de portemonnee.

Konden verpakkingen praten, dan zouden ze ons schrikbarende verhalen vertellen van hun leven onderweg. Maar omdat ze dat niet kunnen, vertelt eenvoudig zoeken op YouTube in hun plaats over de vele manieren waarop leveringen fout kunnen gaan. Voor detailhandelaren zijn video's die tonen hoe teleurgestelde klanten beschadigde goederen uitpakken niet alleen pijnlijk om naar te kijken, ze doen ook pijn in de portemonnee.

Omdat één op de 10 pakketten tijdens vervoer wordt gemangeld, hebben bedrijven de kosten van beschadigde artikelen en van herverzending te slikken. Producenten en orderuitvoerders worden daardoor sterk gestimuleerd om producten de eerste keer direct goed te verpakken.

Buiten de kosten van verpakking

Bij het beoordelen en kiezen van beschermende verpakking kost het bedrijven vaak moeite verder te kijken dan alleen de prijs ervan. Ze realiseren zich niet welk nadelig effect een inefficiënte verpakking kan hebben op hun bedrijf. Als alle functies en processen in de kostenberekening van een afzonderlijke retournering worden meegerekend, blijken de uitgaven al snel honderden guldens hoger.

Ter verduidelijking van de niet zo voor de hand liggende manieren waarop een inefficiënte verpakking de winstgevendheid kan drukken, hebben we zes manieren bepaald waarop producten die beschadigd, gebroken en/of in niet-functionerende staat worden afgeleverd tot winstvernietigende kosten leiden.

  1. Vracht: terugzenden van het beschadigde product naar het magazijn en verzenden van het vervangende product.
  2. Productkosten: zorgen voor een volstrekt nieuw product of repareren van het beschadigde item.
  3. Klantenservicewerk: verwerken van retourneringen en spreken met klanten die mogelijk hun ervaring willen spuien.
  4. Magazijnwerk: tijd besteed aan beoordelen van het beschadigde product om vast te stellen of het moet worden gerepareerd dan wel vervangen, vervolgens opnieuw doorlopen van het hele orderafhandelingsproces.
  5. Verpakkingsmateriaal: tweemaal voor hetzelfde betalen.
  6. Gevolgen klantlevensduur: klanten die beschadigde goederen ontvangen, winkelen een volgende keer allicht elders.
Bijna driekwart van de deelnemers aan een onderzoek van Packaging InSight zegt dat het niet waarschijnlijk is dat zij opnieuw een aankoop doen bij het bedrijf na ontvangen van een beschadigd item. Download onze whitepaper voor meer informatie.

 

Merkimago en winstgevendheid beschermen

Een nieuwe generatie krachtige verpakkingsmaterialen maakt het eenvoudig de kosten te reduceren die beschadigde producten meebrengen. 

Neem contact met ons op voor meer informatie over de gevolgen van beschadigde goederen voor uw winst.