React root component
Contact
Biologisch afbreekbare verpakking

Hoe biogebaseerde en biologisch afbreekbare verpakking bijdraagt aan een duurzame toekomst

In een wereld waarin klanten verwachten dat bedrijven waarmee zij zaken doen op een groene manier werken, is de juiste verpakking, zoals biologisch afbreekbare verpakking, alleen nog maar het begin.

Als het gaat om verpakking is er een overkoepelend doel: zorgen voor de beste uitkomst terwijl duurzaamheid bovenal in gedachten wordt gehouden. Een van de eenvoudigste manieren om dit te bereiken is via oplossingen op biologische basis. Deze alternatieven hebben vele voordelen - ze zijn makkelijk af te voeren, sommige zijn biologisch afbreekbaar en bovenal helpen ze de koolstofvoetafdruk van het bedrijf te verkleinen.

Bij Pregis was duurzaamheid altijd al een prioriteit - het vormt de ruggengraat van de doelen voor 2030 van het bedrijf, gericht op de bescherming van de planeet en het behoud van natuurlijke hulpbronnen. En terwijl onze reputatie wat betreft groene praktijken groeide, groeide ook de vraag van klanten. Te vaak komen er met weinig overzicht ongefundeerde claims over het percentage gerecyclede inhoud of de CO2-neutraliteit langs.

De meeste mensen zien papier als het meest algemene biogebaseerde en biologisch afbreekbare verpakkingsmiddel, omdat het makkelijk te recyclen is en het milieu niet schaadt op een stortplaats. Maar doordat de vraag naar biologisch afbreekbare verpakking in de loop der jaren is gestegen, zijn er een aantal biogebaseerde verpakkingsmaterialen op de markt verschenen.

Denk bijvoorbeeld aan DIN-CERTCO-gecertificeerde biogebaseerde loosefill chips, die 100 procent biologisch afbreekbaar en 100 procent composteerbaar zijn.

 

Het belang van biologisch afbreekbare verpakking

Het biogebaseerde loosefill materiaal van Pregis doet dienst als opvulling in kartonnen dozen. Dit specifieke loosefill materiaal is gemaakt van zetmeel én is biologisch afbreekbaar en composteerbaar.

  • Het is cruciaal dat loosefill een biologisch afbreekbaar verpakkingsmateriaal is als het in het milieu terecht komt. 

Dit DIN-CERTO-gecertificeerde biologisch afbreekbare en composteerbare loosefill is  volledig gemaakt van natuurlijke grondstoffen, zoals lucht, water en plantaardig zetmeel. Het kan samen met biologisch afval worden weggegooid omdat het composteerbaar is en reageert goed op regen aangezien het oplost in water.

Het is verkrijgbaar in groen (de Bio One) en wit (de Clean Bio One).

 

Beschermende biogebaseerde verpakking en de circulaire economie

In een omgeving waar klanten groene praktijken verwachten van de bedrijven waarmee zij zaken doen, is de juiste verpakking en de juiste maatregelen nemen niet genoeg. Er moet bij het aanbod gebruik worden gemaakt van duurzame materialen die kunnen worden bevoorraad.

Dat is waarom Pregis een assortiment biologisch afbreekbare en biogebaseerde verpakkingsmaterialen biedt.

Onze papieren verpakking wordt gemaakt van 100% FSC-gerecycled papier, het is 100% recyclebaar en 100% biologisch afbreekbaar.

Daarnaast is er het ISCC-gecertificeerde Airspeed Renew S en Renew Zero-assortiment luchtkussens van hernieuwbaar materiaal, erkend door het in de EU gebaseerde internationale certificeringssysteem dat de nadruk legt op een ecologisch, sociaal en economisch duurzame productie. De nieuwe Airspeed Renew Zero luchtkussens worden gemaakt van 50% ISCC-gecertificeerd, plantaardig afval en 50% gerecycled kunststof consumentenafval. Renew Zero is CO2 neutraal van cradle to gate, 100% vrij van op fossiele grondstof gebaseerd kunststof en 100% recyclebaar. Het algemene doel was de focus te leggen op een zo groot mogelijke CO2-verlaging en om bij te dragen aan de circulaire economie van kunststoffen.

De Airspeed Renew S- en Renew Zero-luchtkussens zijn gemaakt van ten minste 50 hernieuwbaar en natuurlijk hernieuwbaar materiaal zoals bladeren en kaf. Omdat deze luchtkussens worden gemaakt van plantaardig afval, zorgt fotosynthese ervoor dat CO2 uit de atmosfeer wordt verwijderd en zuurstof wordt toegevoegd. Dit leidt tot een negatieve CO2-waarde in het ISCC-gecertificeerde hars.

De inhoud is niet consumeerbaar, dus heeft deze geen invloed op de voedselketen. En omdat het chemisch gerecycleerd is, heeft het ISCC-gecertificeerde materiaal dezelfde doeltreffendheid als het oorspronkelijke materiaal.

 

Vertrouwen behouden

Bij inspanningen op het gebied van duurzaamheid zijn klanten vaak bang voor 'groenwassen', waarbij een bedrijf zichzelf op de markt brengt als milieubewust, terwijl het de praktijken die het propageert, niet uitvoert. Wat een bedrijf zegt en wat het doet zijn twee verschillende dingen. En soms is het echt te mooi om waar te zijn.

Pregis zet zich in voor groene praktijken en de totstandbrenging van duurzame praktijken op lange termijn. Tegen 2025 wil het bedrijf voor 70 procent inhoud op biologische basis of gerecycled materiaal in elk van zijn producten hebben. Deze ontwikkelen maken alle deel uit van de overkoepelende missie van Pregis om de beste en meest biologisch afbreekbare verpakkingsmaterialen te produceren en zo een positieve bijdrage te leveren via zijn duurzaamheidsinspanningen voor de korte en lange termijn.

Graag verstrekken wij meer informatie over de verpakkingsoplossingen op biologische basis die Pregis biedt, dus

neem contact met ons op.